Ống Nhựa UPVC Hệ mét – Ø500 – Nhựa Tiền Phong

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Ống Nhựa UPVC Ø500 
  • Tiêu chuẩn: ISO 1452-2:2009.
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.