Ống Nhựa PVC Bình Minh

65,000 

Thương hiệu: Bình Minh
Tên sản phẩm: Ống Nhựa PVC
Kích Thước: Ø21, Ø27, Ø34, Ø42, Ø49, Ø60, Ø90, Ø114, Ø130, Ø168, Ø220
Ứng Dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt