Ống Gân Thành Đôi HDPE Xẻ Rãnh Bình Minh

65,000 

Thương hiệu: Bình Minh
Tên sản phẩm: Ống gân Thành Đôi HDPE Không Khớp Nối
Kích Thước: Ø110, Ø160, Ø250, Ø315, Ø500
Ứng Dụng: Dẫn – thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống lọc và lấy nước thải, bảo vệ cáp ngầm.