Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Liên hệ

Ống nhựa HDPE Tiền Phong và phụ kiện HPDE có đầy đủ kích thước – quy cách.

Ứng dụng: Hệ thông nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, ống luồn dây điện, nước thải…

Liên hệ báo giá: 0936 680 567 – 0936680 678