Ống nhựa LDPE – Bình Minh

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Ống nhựa LDPE 
  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Ứng Dụng: sử dụng cho hệ thống tưới tiêu