Cáp trung thế treo 24kV CADIVI CV CX1V/WBC 70 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CX1V/WBC-70-12/20(24)kV
  • Tiết diện: 70 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° : 0.268 Ω/km
  • Khối lượng cáp : 1128 kg/km
  • Chiều dài cáp : 1.0 km