Cáp Điện Năng Lượng Mặt Trời DC 2.5mm2 CADIVI 1.5kV

Liên hệ

Cáp năng lượng mặt trời

  • Ruột dẫn: Đồng mềm tráng thiếc
  • Cách điện: XLPO
  • Vỏ: XLPO