Ống nhựa uPVC Class 4 – Bình Minh

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa uPVC Class 1
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Tiêu chuẩn : ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011)