Ống Nhựa uPVC Ø130 – Hệ Inch – Bình Minh

Liên hệ

  • Loại Sp : Ống Nhựa uPVC Ø130
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Kích Thước: 130 x 5mm