Ống Nhựa C2 uPVC Tiền Phong – Ø630

Liên hệ

  • Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
  • Tên sản phẩm: Ống Nhựa C2 uPVC Tiền Phong – Ø630
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa