Giá Cáp Hạ Thế CADIVI CV 95 – CV 120

Liên hệ

  • Ruột dẫn: Đồng
  • Cách điện PVC
  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút