Dây Cáp Điện Đơn CV 1.25mm2 (600V) – Cáp Hạ Thế CADIVI

Liên hệ

  • Cấp điện áp: 600/1000V.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
  • Ứng dụng : Dây cáp điện CV 0,6/1kV thường được dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện.