Đá bó vỉa ghi xám 18×22 vo cạnh

Liên hệ

  • Kích thước: Sản phẩm được cắt chuẩn theo kích thước yêu cầu 100x22x18cm bề mặt mài thô
  • Xuất xứ: Bình Định
  • Màu sắc: Vàng nhạt
  • Ứng dụng: Dùng để Bó vỉa hè, bó vỉa gốc cây…