Ống Nhựa uPVC – Hệ Inch (BS) Tiền Phong – Ø21

Liên hệ

Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
Tên sản phẩm: Ống Nhựa uPVC – Hệ Inch – Ø21
Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.