Ống Nhựa uPVC Class 1 Bình Minh

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa uPVC Class 1
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Tiêu chuẩn : ISO 4422:1996
  • Tiêu chuẩn : ISO 4422:1990