Ống Nhựa PPR – Ø50 Tiền Phong

Liên hệ

  • Loại ống : Ống nhựa nóng lạnh PPR Ø50
  • Tiêu chuẩn : DIN8077:2008
  • Ứng dụng: Hệ thống dẫn nước nóng lạnh sinh hoạt, y tế, công nghiệp,…