Ống nhựa HDPE 100 PN6 – Bình Minh

Liên hệ

Loại sản phẩm: Ống nhựa HDPE 100 PN6 

Ứng dụng: Phân phối nước sạch, tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa