Đá bó vỉa trắng suối lau 100x15x20cm

Liên hệ

  • Quy cách (cm): 100x26x23, 100x22x18, 100x25x15, 100x20x45,…
  • Chủng loại: Trắng suối lau Bình Định
  • Ứng dụng: Chủ yếu bó vỉa hè, dải phân cách, phục vụ các công trình bằng đá,…