Đá bó vỉa bazan xám đen mài hone 100x26x23cm

Liên hệ

  • Kích thước: 100 x 26 x 23cm, 100x22x18cm, 100x25x15cm, 100x20x45cm
  • Xuất xứ: Gia Lai, Quảng Ngãi
  • Màu sắc: xám đen
  • Ứng dụng: Lát vỉa hè, các công trình công cộng, nhà thờ họ…