Đá bó gốc cây 10x12x60

Liên hệ

Đá bó gốc cây

  • Quy cách (cm): 10-12-60,….
  • Chủng loại: Đá xanh đen, đá ghi xám
  • Ứng dụng: Chủ yếu sử dụng bo gốc cây