Dây điện hạ thế CXE/DATA − 0,6/1 KV

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:    
+    Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+    Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.