Dây điện hạ thế CXE ­− 0,6/1 KV

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:    
Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.