Cáp trung thế 1 lõi có màn chắn kim loại 12/20(24)kV CADIVI CV CXV/S 95

Liên hệ

  • Cấp điện áp: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV.
  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-2