Ống Nước Nhựa uPVC – Hệ Inch (BS) Tiền Phong – Ø220

Liên hệ

  • Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
  • Tên sản phẩm: Ống Nước Nhựa uPVC – Hệ Inch Ø220
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.