Ống nhựa HDPE 100 PN16 Bình Minh

Liên hệ

Loại sản phẩm: Ống nhựa HDPE 100 PN16 Bình Minh

Tiêu chuẩn: DIN 8074:1999-08

Tiêu chuẩn: DIN 8075:1999-08

Ứng dụng: Hệ thống nước sạch, dẫn nước nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống thoát nước.