Ống HDPE Gân thành đôi Ø 500 – Nhựa Bình Minh (Loại Xẻ Rãnh)

Liên hệ

Loại sản phẩm: Ống HDPE gân thành đôi 500 – Bình Minh

Ứng dụng: Hệ thống thoát nước dân dụng, công nghiệp và bảo vệ cáp ngầm.

Tiêu chuẩn: EN 13476-3:2007 / A1:2009.

Quy cách: Ø 110, Ø 160, Ø 250, Ø 325, Ø 500