Đá Bó vỉa Bazzan Đen 100x15x20

Liên hệ

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chủng loại đá: Đá tự nhiên
  • Tên sản phẩm: Đá Bazzan Đen
  • Bề mặt: Bóng