Cáp nhôm lõi thép chống thấm 24kV

Liên hệ

Cáp trung thế treo, ruột nhôm lõi thép, chống thấm ruột dẫn

Cách điện XLPE 12.7/22(24)kV

Sử dụng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện trung thế, lắp đặt cố định.