Cáp Muller ĐK- CVV 3 lõi 1trung tính

Liên hệ

Tỗng quan:

– Cáp DK-CVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

Tiêu chuẩn áp dụng:

– TCVN 59351 / IEC 605021.

– TCVN 6612 / IEC 60228.