Ống PVC-U hệ CIOD – Bình Minh

Liên hệ

  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Tên sản phẩm: Ống PVC-U hệ CIOD
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.