Ống Ø800 – Nhựa Tiền Phong – uPVC C2

Liên hệ

Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
Tên sản phẩm: Ống Nhựa uPVC C2
Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.