Ống Ø27 – Nhựa Tiền Phong – uPVC Hệ Mét (ISO)

Liên hệ

Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
Tên sản phẩm: Ống Nhựa UPVC Ø27
Tiêu chuẩn: ISO 1452-2:2009.

Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.