Ống Nước uPVC – Hệ Inch (BS) Tiền Phong – Ø42

Liên hệ

  • Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
    Tên sản phẩm: Ống Nước uPVC – Hệ Inch – Ø42
    Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.