Ống Nước Tiền Phong HDPE – PE 80 – Ø630

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa HDPE PE80 – Ø630Ø630
  • Thương hiệu : Tiền Phong
  • Ứng dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt