Ống Nước Tiền Phong HDPE – PE 80 – Ø1200

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa HDPE PE100 – Ø1200
  • Thương hiệu : Tiền Phong
  • Tiêu chuẩn : ISO 4427-2:2007
  • Ứng dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt