Ống Nước Nhựa Tiền Phong uPVC – Hệ Mét (ISO): Ø450

Liên hệ

Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
Tên sản phẩm: Ống Nhựa UPVC Ø450
Tiêu chuẩn: ISO 1452-2:2009.

Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.