Ống Nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Mét (ISO): Ø355

Liên hệ

  • Thương hiệu: Nhựa Tiền Phong
  • Tên sản phẩm: Ống Nhựa UPVC Ø355
  • Tiêu chuẩn: ISO 1452-2:2009.
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.