Ống Nhựa uPVC Ø 280 – Bình Minh – Hệ Mét

Liên hệ

  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Tiêu chuẩn: ISO 1452:2009
  • Kích Thước: 280×8,2mm – 280×13,4mm