Ống Nhựa PVCU Hệ Mét – Ø 225

Liên hệ

  • Loại sản phẩm: Ống Nhựa PVCU Hệ Mét – Ø 225
  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Tiêu chuẩn: ISO 1452:2009
  • Kích Thước: Ø75, Ø90, Ø110, Ø140, Ø160, Ø180, Ø220, Ø225, Ø280, Ø355, …
  • Ứng Dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt trong công nghiệp và nông nghiệp