Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD – AS/NZS

Liên hệ

  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Tên sản phẩm: Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD – AS/NZS
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.