Ống Nhựa PPR – Ø32 Tiền Phong

Liên hệ

  • Loại ống :Ống Nhựa PPR – Ø32
  • Tiêu chuẩn : DIN8077:2008
  • Ứng dụng: Hệ thống dẫn nước nóng lạnh sinh hoạt, y tế, công nghiệp,…