Ống Nhựa PPR Ø 20 – Bình Minh

Liên hệ

Thương hiệu: Bình Minh
Kích Thước: 20 x 1,9mm
– 20 x 3,4mm
Ứng dụng: Hệ thống phân phối nước nóng, lạnh dùng trong sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và công nghiệp.