Ống nhựa nước nóng PPR PN 20 – Bình Minh

Liên hệ

  • Thương hiệu: Bình Minh
  • Loại ống : Ống nhựa PPR
  • Tiêu chuẩn :DIN 8078:1996
  • Ứng Dụng: Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, thoát nước thải, nước mưa.