Ống Nhựa HDPE Tiền Phong PE100 – DN50

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa HDPE PE100 – DN50
  • Tiêu chuẩn : ISO 4427-2:2007
  • Ứng dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt