Ống Nhựa HDPE Tiền Phong PE100 – DN20

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa HDPE PE100 – DN20
  • Thương hiệu : Tiền Phong
  • Ứng dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt