Ống nhựa HDPE Hoa Sen

Liên hệ

Ống HPDE Bình Minh có đầy đủ quy cách.

Ứng dụng: Hệ thông nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, ống luồn dây điện, nước thải…

Liên hệ báo giá: 0936 680 567 – 0936680 678