Ống Luồn Cứng Dây Điện PVC CADIVI Ø32 (Chịu Nén Cao)

Liên hệ

  • Đường kính ngoài danh định: 32mm
  • Đường kính trong danh định: 27,6mm
  • Bó tiêu chuẩn: 25 Cây (Pcs)
  • Chiều dài ống tiêu chuẩn: 2.900mm
  • Ứng dụng: bảo vệ và quản lý các hệ thống dây cáp điện và hệ thống thông tin liên lạc