Ống Luồn Cứng Dây Điện PVC CADIVI Ø25 (Chịu Nén Cao)

Liên hệ

  • Đường kính ngoài danh định: 25mm
  • Đường kính trong danh định: 21,1mm
  • Bó tiêu chuẩn: 25 Cây (Pcs)
  • Ứng dụng: bảo vệ và quản lý các hệ thống dây cáp điện và hệ thống thông tin liên lạc