Ống Luồn Cứng Dây Điện PVC CADIVI Ø20 (Chịu Nén Cao)

Liên hệ

  • Đường kính ngoài danh định: 16mm
  • Đường kính trong danh định: 12,5mm
  • Bó tiêu chuẩn: 50 Cây (Pcs)
  • Ứng dụng: bảo vệ và quản lý các hệ thống dây cáp điện và hệ thống thông tin liên lạc