Ống Gân Xoắn HDPE 2 Vách – Ø300– Nhựa Tiền Phong

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Gân Xoắn HDPE 2 Vách – Ø300
  • Tiêu chuẩn :ISO 21138-3:2007
  • Ứng dụng: Hệ thống thoát nước dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ cáp ngầm